Binnen mijn praktijk werk ik met een holistische en persoonlijke aanpak. Dit betekent dat we binnen een traject verschillende psychologische technieken combineren, op basis van jouw unieke situatie en dat we jouw probleem of vraagstuk benaderen vanuit de 3 pilaren Mind, Body & Soul.  

Hoe beginnen we?

We starten met een gratis en vrijblijvende telefonische kennismaking waarin we elkaar kunnen leren kennen en waarin je me al je vragen kan stellen. Als jij een klik ervaart en je voelt dat je met mij wilt samenwerken, zullen we meteen een intake gesprek inplannen. Tijdens de intake is er tijd en ruimte om dieper op je vraagstuk in te gaan en om je doelen samen helder te krijgen. Daarna ga ik aan de slag met het maken van een plan van aanpak, waarbij ik ook een inschatting maak van het verwachte aantal sessies. Dit plan leg ik in een volgende sessie aan jou voor en wanneer jij ermee akkoord bent, gaan we direct samen van start. 

Ik werk graag ervaringsgericht waarbij ik jou ook oefeningen voor in het dagelijks leven meegeef. Duurzame verandering vindt plaats wanneer jij ook in het dagelijks leven oefent met de in de sessies besproken en geoefende tools. Mijn doel is dat jij aan het einde van ons traject de juiste tools bezit om zelfstandig verder te kunnen. 

Tijdens ons traject zullen technieken gecombineerd worden uit de volgende bewezen effectieve behandel- en coaching vormen: Acceptance & Commitment Therapy, Positieve Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, Mindfulness, Schematherapie en EMDR. Daarnaast werk ik graag met meditaties, visualisaties, ademhalingsoefeningen en voice dialogue

Hoe werken we?


+ Mindfulness

+ Positieve Cognitieve Gedragstherapie

+ Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

+ Schematherapie 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van psychologische therapie die je helpt om op een gezondere manier te leren omgaan met moeilijke emoties, gedachten en situaties. Het doel van ACT is om je te helpen een zinvol en waardevol leven te leiden, zelfs als je wordt geconfronteerd met moeilijke emoties zoals pijn en angst. Vanuit ACT wordt je aangemoedigd om de dingen te accepteren waar je geen invloed op hebt en om in actie te komen om een waardevol en zinvol leven te creëren. 

- Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

+ Mindfulness

Positieve Cognitieve Gedragstherapie richt zich niet op wat er mis is in jouw leven, maar juist op wat er goed gaat en hoe je daarop voort kan bouwen. Het is een doelgerichte, toekomstgerichte en hoopgevende vorm van behandeling. Het laat je ervaren waar jouw sterke kanten liggen en wat er juist wel werkt in jouw leven zodat je meer in jouw kracht kan komen te staan.

+ Eye Movement Desensitization and  Reprocessing (EMDR)

+ Schematherapie 

+ Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

- Positieve Cognitieve Gedragstherapie

+ Mindfulness

+ Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

+ Positieve Cognitieve Gedragstherapie

+ Schematherapie 

- Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
   

EMDR is een vorm van therapie die gebruikt wordt voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Bij een EMDR behandeling help ik je om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. Je vergeet niet wat er is gebeurd, maar de emoties en lichamelijke sensaties die je erbij voelt worden minder sterk. Dit wordt gedaan door jou de gebeurtenis te laten herinneren terwijl jij wordt afgeleid met een visuele stimulus (handmatig of met een online programma). Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

+ Mindfulness

+ Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

+ Positieve Cognitieve Gedragstherapie

+ Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

- Schematherapie 

Schematherapie helpt je om in je jeugd ontwikkelde patronen en valkuilen te herkennen en doorbreken. De meeste schema’s ontwikkelen zich in je jeugd. Ze zijn ontstaan omdat er onvoldoende tegemoet is gekomen aan jouw basisbehoeften als kind. Tijdens de gesprekken onderzoeken we de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Ook ontwikkel je inzicht in je emotionele behoeftes en gevoelens.  

- Mindfulness

+ Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

+ Positieve Cognitieve Gedragstherapie

+ Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

+ Schematherapie 

Mindfulness betekent je volledig bewust zijn van je huidige ervaring, in het hier en nu en zonder oordelen. In het dagelijks leven kan het moeilijk zijn om je bewust te zijn van wat je allemaal ervaart. Vaak doen we dingen op automatische piloot, zonder er diep bij na te denken. Mindfulness helpt je om bewuster te leven en om het heden intenser te beleven. In plaats van in gedachten te zijn en bijvoorbeeld te piekeren, heb je meer aandacht voor waar je echt mee bezig bent in het moment. Dit helpt je om meer rust te ervaren en minder meegesleept te worden in je gedachten en emoties. Het helpt je ook om beter te concentreren en meer te genieten van het hier en nu.

Ik hanteer de
volgende tarieven

Opstellen plan van aanpak

135,-

Intake gesprek

Eenmalig

45 minuten gesprek

Vrijblijvend 

GRATIS

Eenmalig

15 minuten

Op maat gemaakte oefeningen voor in het dagelijks leven + ondersteuning via email

105,-

consult

Per sessie

45 minuten gesprek

Kennismaking

Tarieven 

+ Mindfulness

+ ACT

+ Positieve Cognitieve Gedragstherapie

+ Eye Movement Desensitization and    

+ Schematherapie 

Praktische zaken

De sessies zullen in mijn praktijk of online zijn. Een blended behandeling is ook mogelijk, dit houdt in dat we online gesprekken afwisselen met sessies in mijn praktijk in Amsterdam. 

Online: we zien en spreken elkaar via een beveiligde beeldbelapplicatie.


Op de praktijk: Herengracht 162-2 in Amsterdam, een fijne en goed te bereiken ruimte in het centrum van Amsterdam.